ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาวินทร์ ณ พัทลุง กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๓ จากกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔