ขอแสดงความยินดีกับนายประยูร เงินพรหม ที่ได้รับโล่รางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔” (ต่อเนื่อง ๘ ปีซ้อน)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายประยูร เงินพรหม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีบริหาร พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ได้รับโล่รางวัล 🏆🏅 “หอการค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔” (ต่อเนื่อง ๘ ปีซ้อน) 🎉🎉🎉 ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๙ เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย