ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงออนไลน์

🏆🏆🏆รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงออนไลน์ 🎤🎧🎵🎶
🏆🥇โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงเกตุมณี ธรรมรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑๐๕
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดร้องเพลงออนไลน์ ต้านภัยโควิด
เพลงใจศรัทธามาวัดวัง รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน ๑๔ ปี
รางวัลโล่ประทาน หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์
พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท 🎉🎉🎉