ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศิลป์ภาษาจีนที่สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศิลป์ภาษาจีนที่สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช