ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
๑. การแข่งขันการพูดรีวิวของดีประจำจังหวัด
ได้รับรางวัล ???
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับภาคใต้
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับประเทศ
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
นางสาวภัทรลักษณ์ รักสองหมื่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๑๒
นางสาวบินกิส ศิริพัธนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๙
๒. การแข่งขันคลิปวิดีโอสั้น “อาชีพสุดคูล”
ได้รับรางวัล ???
– รองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับภาคใต้
– รางวัลชมเชย เหรียญทอง ระดับประเทศ
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน :
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ขนอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๑๒
นางสาวพัณฑิรา พฤกษ์วังขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๑๒
นางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๑๒
? ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวเบญจมาศ ธนาวุฒิ
และนางโนริโกะ ชาติรัตนรักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช