ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริสา ประดับกลอน ที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ” To Be Number One Idol ครั้งที่ ๑๒ “

🏆🏆🏆 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริสา ประดับกลอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔๐๙ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ” To Be Number One Idol ครั้งที่ ๑๒ ” 🏅🏅🏅 เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ๑ ใน ๘ คน รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและจะเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 🙋🎯
โดยโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่มีความสามารถในด้านการเต้นและการร้องเพลงได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกทั่วประเทศ โดยเป็นโครงการใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ครูผู้ควบคุม : นางสาวปรียาพร วิชัยดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ To Be Number One และคณะทีมงาน