ขอแสดงความยินดีกับนายอภิชญะ อินทรสาร ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นางวันดี แป้นสุข ฮอฟสตาด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และครูมนตรี คงแก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กดีศรีเมืองนคร ปีที่ ๒” ซึ่งมีนายอภิชญะ อินทรสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔๐๘ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช