วิธีลงทะเบียน Thai Save Thai สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

สำหรับสถานประกอบการ หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ รวมถึงโรงเรียนทุกโรงจะต้องลงทะเบียน Thai Save Thai เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน
รวมถึง นักเรียน สามารถสมัครและตรวจสอบตนเองก่อนเข้ามาทำงาน หรือ เข้าเรียน ได้1

1ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช