โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  การอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์  รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย  เครือข่ายกระทิงทาโร่  ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช