รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ The English Programติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช