การประชุมหัวหน้าฝ่ายงานคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าฝ่ายงานคณะกรรมการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕