งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน สมุด ชุดวอร์ม กระเป๋า ถุงเท้า อีกครั้งวันที่ 5-6 พ.ค. 2565

กลุ่มบริหารทั่วไป  งานสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จะจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน  สมุด  ชุดวอร์ม  กระเป๋า  ถุงเท้า อีกครั้ง
วันที่  5-6  พ.ค.  2565  เวลา  09.00-  16.00 น  

กลุ่มบริหารทั่วไปงานสวัสดิการร้านค้าโรง
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช