ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ และสอนวิชาคณิตศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลิอกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช