ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรงานอนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช