ขอแสดงความยินดีกับนายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๒๑

ในนามศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับนายศิวะราช อาจารีพิพัฒน์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๔ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สาขาวิชาฟิสิกส์ และเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๒๑ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
คลิกดูภาพกิจกรรม