ต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช