ขอแสดงความยินดีกับนายอุดมศักดิ์ ถาวร  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี ๒๕๖๔

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับนายอุดมศักดิ์ ถาวร  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ปี ๒๕๖๔ จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย
คลิกดูภาพกิจกรรม