ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัยติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช