พิธีมอบธงและป้ายสี ประจำคณะสี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ให้กับตัวแทนผู้ถือธง และผู้ถือป้ายสี ๔ คณะสี

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบธงและป้ายสี ประจำคณะสี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ โดยมอบให้กับตัวแทนผู้ถือธง และผู้ถือป้ายสี ๔ คณะสี ซึ่งได้แก่ สีแดง ระวีวัฒนา สีเหลือง บุษราคัม สีฟ้า เมฆราช และสีส้ม นฤนาทจักรินทร์