โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมด้วยนางบุญงาม ไชยรักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ และตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และการมอบตัวเป็นศิษย์ต่อครู เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักเรียนในปีการศึกษาใหม่