กิจกรรมเปิดตัวคณะสีและเก็บคะแนนเชียร์ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมเปิดตัวคณะสีและเก็บคะแนนเชียร์ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปีกัลยาณีฯ
ภาพ : Sirapat  Panchai
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช