กิจกรรมแข่งขันตอบคำถามเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ “รำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน”

วันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ “รำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน” ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความเข้าในผลงานวรรณคดีวรรณกรรมของสุนทรภู่ และรับรางวัลสุดพิเศษจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยภายใต้ชื่อกิจกรรมที่ว่า “ถามได้ ตอบได้ “