กิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งโรงเรียนได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล และคณะครูกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน มอบรางวัลและเกียรติบัตร