ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ โดยสโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุรศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค ๓๓๓๐ สโมสรโรตารี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก่งคอมพิวเตอร์ แอนด์ ไอที จำกัด มาประชาสัมพันธ์รายละเอียดการใช้ระบบห้องสมุดดิจิทัลออนไลน์ ที่สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราชมอบโครงการฯ ให้โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ