การประชุมหัวหน้างาน เพื่อเตรียมการจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๕๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้างาน เพื่อเตรียมการจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์