กิจกรรมสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ และการประกวดตัวละครจากวรรณคดีของสุนทรภู่ “รำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน”

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ กิจกรรมการประกวดตัวละครจากวรรณคดีของสุนทรภู่ และกิจกรรมการตอบคำถามเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ “รำลึกสุนทรภู่ ครูกวีสี่แผ่นดิน” ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก