โครงการค่ายวิชาการภาษาไทย “ที่นี่สถานีภาษาไทย-สืบโยด-สาวย่าน-สืบสานภาษาไทย”

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “วิวัฒนาการภาษาไทย” โครงการค่ายวิชาการภาษาไทย “ที่นี่สถานีภาษาไทย-สืบโยด-สาวย่าน-สืบสานภาษาไทย” @ร้อยลำนำคำกานท์ @เพลงพื้นบ้านทำนองถิ่น @ ศาสตร์ศิลป์การละคร @เกมอักษรภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ/รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดโครงการ คณะครูวิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยากรนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้