นายจรัญ ขุนอินทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายจรัญ ขุนอินทร์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ / ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายสัมมนาคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช