ต้อนรับคณะจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นางเพียงแข ชิดจุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ซึ่งมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ โดยนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ นำเสนอข้อมูลรายละเอียดและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช