นายสุรเดช ศิริมานะกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุรเดช ศิริมานะกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบทุนการศึกษาให้แก่นางสาวภัทรจาริน อมรวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๒
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช