ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในการทดสอบร่างกาย นักศึกษาวิชาทหาร ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช