ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “ขวัญใจมหาชน คนกัลยาณี ” การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบรางวัล 🏆 “ขวัญใจมหาชน คนกัลยาณี ” การประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 🎉🎉🎉🎉🎉
🏆 รางวัลชนะเลิศ
● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๔
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๒
🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๙
🏆 รางวัลชมเชย
● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๓
● นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๐๕
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช