กิจกรรมแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปี ๒๕๖๕ “Kanlayanee sport day A Carnival of Multiverse 2022” ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาคณะสี ประจำปี ๒๕๖๕ “Kanlayanee sport day A Carnival of Multiverse 2022” วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การแข่งขันแอโรบิค หลีดแดนซ์ และหลีดมือ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด นายอนุพงษ์ ทองนุ่น ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช กล่าวรายงาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายสมพงค์ เดชสุรางค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งในการจัดกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเรียนรู้การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีและสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสรรค์กิจกรรมที่เกิดประโยชน์และความร่วมมือร่วมใจระหว่างครูและนักเรียน
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช