โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเทิดทูนและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรมครูเก่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า คณะกรรมการสภานักเรียน หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยลูกเสือ-เนตรนารี หน่วยยุวกาชาด หน่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ และศูนย์ครอบครัวพอเพียง ร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ