ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC เดิม ฮั่นป้าน)

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ที่ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (CLEC เดิม ฮั่นป้าน)  ทุนรัฐบาลจีน  ทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คลิกดูภาพกิจกรรม