กิจกรรม Kick Off เปิดตัวหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “เด็กคอนรู้จักและรักเมืองคอน” ซึ่งจัดโดย สพม.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off เปิดตัวหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ “เด็กคอนรู้จักและรักเมืองคอน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช นายถาวร เวชจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทั้ง ๗๑ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนครศรีธรรมราชศึกษาในรูปแบบออนไลน์ ให้แก่สหวิทยาเขต และคณะกรรมการทุกท่าน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มจากธนาคารออมสิน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และโรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ตลอดทั้ง ชุดการแสดงรำมโนราห์ในพิธีเปิดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช