ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองนครน้อย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายวัชรินทร์ ธรรมชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักเรียนจิตอาสา จำนวน ๑๘ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองนครน้อย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ คลองนครน้อย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองนครน้อย
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช