กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โรงยิมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่ง ๒) โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ครูอาวุโส และนักกีฬาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ร่วมพิธี
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช