โครงการ “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รับมอบเกียรติบัตร ในนามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการ “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก” เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  และเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน และคุณครูผู้ฝึกซ้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช