ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๕ “พัทลุงเกมส์” (ระดับประเทศ)

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและของรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๕ “พัทลุงเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพัทลุง (ระดับประเทศ) 🎉🎉🎉🎉🎉
🏆🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง วิ่งผลัดเมดเลย์
– นายธาราเทพ มุขโรจน์ ม.๖๐๕
🏆🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง วิ่งผลัด ๔x๑๐๐ เมตร ชาย
– นายธาราเทพ มุขโรจน์ ม.๖๐๕
– นายพนธกร อักษรกาญจน์ ม.๖๐๕
ผู้ฝึกสอน : นายสมคิด ชูโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
🏆🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง กีฬาจานร่อน ประเภทอัลทิเมท ทีมหญิง
– เด็กหญิงธัญสินี ราชธานี ม.๒๐๒
– เด็กหญิงจอมขวัญ ต่อฑีฆะ ม.๒๐๖
– นางสาวจิรภิญญา กิตตินิรนาท ม.๔๐๙
– นางสาวชมพูนุช ดอนหัวบ่อ ม.๕๐๘
– นางสาวเพ็ญพิชชา เพชรานนท์ ม.๖๐๕
– นางสาวสิรินยา เพชรประพันธ์ ม.๖๐๕
– นางสาวคงชนก หมอกแก้ว ม.๖๐๗
– นางสาวภัธรีญา บริพันธ์ ม.๖๐๖
– นางสาวฐานิต ว่องศิวมงคล ม.๖๐๙
ผู้ฝึกสอน : นายวิทยา ชุมหล่อ และนายสุธา หนูประสิทธิ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช