โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนและห้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุม โดยคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช และประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง และร่วมขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช