ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ ๑ – ๑๐

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครูผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ให้การต้อนรับ พ.อ.จตุพล ศรีเกตุ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ และนายทหารฝ่ายอำนวยการ ที่มาพบปะเยี่ยมเยียนและมอบรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ในการประกวดจัดทำคลิปวิดีโอพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่ ๑ – ๑๐ เผยแพร่ผ่าน Platform ต่าง ๆ เช่น Facebook , Tiktok และ Youtube
🤍💙 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 🏆🥈 ได้รับรางวัลลำดับที่ ๒ ในรัชกาลที่ ๓
ซึ่งมีรายนามนักศึกษาวิชาทหารที่ได้รับรางวัล ดังนี้
– นายอภิชญะ อินทรสาร
– นายพชร เทพนิมิตร
– นายไชยสิทธิ์ วิดบำเพิง
– นายชลสิทธิ์ ทองสง
– นายธนกฤต ไชยกล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๘
🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
ทั้งนี้ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ได้สร้างสัมพันธไมตรีกับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้อง ๆ เพื่อน ๆ รุ่นต่อ ๆ ไป
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช