กิจกรรมมุทิตาจิต “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. คณะครูหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.๑ ม.๒ และ ม.๓ ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิต “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา” เเด่คุณครูสุพิศ บุญฤทธิ์ หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช