ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริสา ประดับกลอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธิดามังคุดหวานลานสกา ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอริสา ประดับกลอน หรือน้องอีฟ  นักเรียนชั้น ม.๕๐๙  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธิดามังคุดหวานลานสกา ประจำปี ๒๕๖๕  และเงินสด  ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย  ในงานเทศกาลมังคุดหวาน ของดีลานสกา และงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕
ขอบคุณภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช