พิธีการแสดงมุทิตาจิต “รำลึกคำ รำลึกครู” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายศรชัย โชติ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีการแสดงมุทิตาจิต “รำลึกคำ รำลึกครู” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ แด่คุณครูชำนาญ นาคินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคุณครูนิวัตร ชูแสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ๑ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช