ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทยในสถานศึกษา

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ การประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ไทยในสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช