กิจกรรมติวเข้มสอนเสริมเพิ่มความรู้พัฒนาอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ  ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕  นายสง่า  นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์  สุพงษ์วิบูลพันธ์  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  นายวัชรินทร์  ธรรมชาติ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล  คณะครูและบุคลากร  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมติวเข้มสอนเสริมเพิ่มความรู้พัฒนาอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศห้องเรียนพิเศษ  ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  SMGP และโครงการ EP  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๕  ณ  หอประชุมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ว่าที่ร้อยตรี นพดล  รักษ์แก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  เป็นประธานในพิธีเปิด
คลิกดูภาพกิจกรรม
กฤตภาส : ภาพและข่าว

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช