ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๘

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบคัดเลือกเขตการแข่งขันกีฬาที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๖๕
?? – รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายคู่
นายปภังกร ศรีรุ่ง
?? – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทชายคู่
นายณัฏฐกฤต เขียวบุญจันทร์
นายชนาธิป รัตนมูณี
?? – รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่
เด็กหญิงวริษฐา ศิริพันธ์
?? – รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทคู่ผสม
นายปภังกร ศรีรุ่ง
นายชนาธิป รัตนมูณี
เด็กหญิงวริษฐา ศิริพันธ์
????????????????
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช