ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์ ๑ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ให้การต้อนรับนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ในการจัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์กวีศรีปราชญ์ ๑ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่อส่งเสริมและสืบสานเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช