ขอแสดงความยินดีกับ ” พ ร ร ค กั ล ใ ห ม่ ”  (หมายเลข ๒)  ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๕

ขอแสดงความยินดีกับ ” พ ร ร ค กั ล ใ ห ม่ ”  (หมายเลข ๒)  ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๕  เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕” ซึ่งจัดโดยงานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙
คลิกดูภาพกิจกรรม
                     
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช